Menu
 Home > Tin tức dota > Thay đổi trong warcraft 3 map dota 6.81d

Thay đổi trong warcraft 3 map dota 6.81d

Thay đổi trong warcraft 3 map dota 6.81d

Ở bài trước mình đã nêu ra những thay đổi trong warcraft 3 map dota 6.81d các item và trong bài này mình sẽ nói 1 số các hero.

Abaddon

– Khi chiêu cuối hoạt động Abaddon sẽ nhận 35% dame của đồng đội xung quanh

Ancient Apparition

– Ice Vortex làm chậm giảm từ 18/22/26/30% xuống 15/20/25/30%

– Chilling Touch làm giảm tốc độ đánh từ -15 lên -20

Anti-Mage

– Khu vực Mana Void có tác dụng từ 450 lên 500

warcraft 3 map dota 6.81d

 Axe

– Tỉ lệ ra skill xoay của axe sẽ là random

Batrider

– Sticky Napalm có dame giảm một nửa đối với creep

– Flaming Lasso dùng mana tăng từ 150 lên225

Beastmaster

– damage cơ bản tăng thêm 4

Bloodseeker

– Bloodrage được cast nhanh hơn từ 0.6 xuống 0.4 giây

– Bloodrage không thể chống được

warcraft 3 map dota 6.81d

Bounty Hunter

– Thời gian Wind Walk tăng từ 15/20/25/30 lên 20/25/30/35

– Range Track tăng từ 900/1050/1200 lên 1200

Brewmaster

– Nếu không bị tấn công trong 10s, lần đánh đầu tiên của Brew sẽ luôn luôn crit theo skill 3

Bristleback

– Warpath lần đầu không ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển

– khi xài Warpath tốc độ di chuyển tăng từ 1/2/3% lên  3/4/5%

Xem thêm : changelog tiếng việt 6.81d

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *